Privacyverklaring

De website ZorgvoorParkinson.nl wordt beheerd door het Radboudumc. Als u de website bezoekt verwerkt het Radboudumc een aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een formulier op de website. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. We delen uw gegevens niet met mensen buiten het Radboudumc zonder uw toestemming. Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website vindt u hieronder.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Radboudumc gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat waarmee u onze site benadert worden geplaatst en waarmee u bij een vervolgbezoek op de site kunt worden herkend. De website www.zorgvoorparkinson.nl en alle subsites maken gebruik van cookies. Dit gebeurt door Radboudumc of door partners die onderdelen van de site faciliteren.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Cookies die informatie verschaffen over de kwaliteit en effectiviteit van de website en die we gebruiken om het gebruikersgemak van de site te verhogen. Dit kunnen analytic cookies, A/B testing of affiliate cookies zijn. Er wordt hierbij geen IP-gebonden informatie gebruikt, waardoor uw toestemming niet vereist is. U kunt het gebruik van de cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.

Analytische cookies van Google Analytics gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals aantallen gebruikers, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om www.zorgvoorparkinson.nl te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. Google Analytics is door Radboudumc zo ingesteld om de inbreuk op privacy zo gering mogelijk te maken. Er is onder andere ingesteld dat geen volledige IP adressen worden doorgegeven. Voor het gebruik van deze analytische cookies van Google Analytics is vanwege het doel en de gemaakte afspraken uw aparte toestemming niet vereist. U kunt het gebruik van deze cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.

YouTube: Het Radboudumc maakt voor het embedden van video’s binnen de website gebruik van YouTube. YouTube hanteert haar eigen voorwaarden rond het plaatsen en uitlezen van cookies, zie hiervoor de voorwaarden en gevolgen voor uw privacy op hun website .YouTube gebruikt tracking cookies om de service te verbeteren en om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren zoals relevantere zoekresultaten. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies dan kunt u de video’s binnen de website van het Zorg voor Parkinson bekijken. Als u niet akkoord gaat plaatst Youtube geen cookies. Als u in dat geval op de site van Zorg voor Parkinson op een video klikt dan opent er een nieuw venster met de website van Youtube waarop de video te zien is.

Bescherming persoonsgegevens

Het Radboudumc houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, Radboudumc kan de cookies niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het functioneren van de site of het beter afstemmen van de website aan de bezoekers. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Cookie-instellingen aanpassen

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u te allen tijde reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Ook kunt u aangeven als u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Wijzigingen

Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de informatie altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Internetbrowser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Radboudumc verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Radboudumc verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Radboudumc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens vanaf het moment dat u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Uw gegevens zullen worden verwijderd op het moment dat u zich uitschrijft of wanneer wij stoppen met aanbieden van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Radboudumc verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Radboudumc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mijn.ZorgvoorParkinson

Samenwerken in de regio

Zorg voor Parkinson is een samenwerkingsverband van de ziekenhuizen Bernhoven, CWZ, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc en Rijnstate. Zodra u wordt ingeschreven als patiënt bij een van deze ziekenhuizen, gaan we zij uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat uw gegevens bijvoorbeeld worden opgeslagen, aangevuld, verstrekt aan rechtmatige ontvangers en weer worden vernietigd na de bewaartermijn. De ziekenhuizen verwerken uw medische gegevens in uw patiëntendossier. Dat doen zij op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst. Meer informatie over de verwerkwijze van elk ziekenhuis leest u in de privacy verklaring van BernhovenCWZMaasziekenhuis PanteinRadboudumc en Rijnstate.

Samenwerken via Mijn.ZorgvoorParkinson

Binnen de Zorg voor Parkinson regio zullen uw zorgverleners steeds vaker onderling en met u en u naasten gaan samenwerken via de website Mijn.ZorgvoorParkinson. Dit is aanvulling op het gebruik van het bestaande patientendossier. Een deel van de gegevens uit u patiëntendossier zal hier in worden verwerkt. U zult hier altijd vooraf door uw eigen ziekenhuis over worden geïnformeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als bezoeker van www.zorgvoorparkinson.nl heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Radboudumc en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot een van deze acties kunt u indienen via het Servicepunt Zorg voor Parkinson.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Radboudumc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Servicepunt Zorg voor Parkinson.

Klachten

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het Radboudumc. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.