Radboudumc

Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen


Reinier Postlaan 4


6525 GC Nijmegen


Lees meer over parkinson op de website van het Radboudumc
Afbeelding voor Radboudumc

Radboudumc

Het Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen heeft drie kerntaken:

  • Het leveren van behandeling en begeleiding van mensen met verschillende vormen van parkinson
  • Het vergroten van kennis over deze aandoeningen door wetenschappelijk onderzoek, en het verspreiden van deze kennis
  • Het continu verbeteren van de zorg voor mensen met deze aandoeningen in de regio

Het leveren van behandeling en begeleiding van mensen met parkinson

Het expertisecentrum heeft als belangrijke kerntaak om mensen met parkinson te begeleiden. Het team van het expertisecentrum bestaat uit neurologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, poli-assistenten, psychiatrisch verpleegkundige, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werker, seksuoloog, psycholoog, psychiater, revalidatiearts, klinisch arbeidsgeneeskundige en diëtist.

Omdat we nauw samenwerken met alle ziekenhuizen in de Zorg voor Parkinson regio is het voor de meeste mensen met parkinson in deze regio niet nodig om voor elke hulpvraag naar het expertisecentrum te komen. Alleen in bijzondere situaties kan het nodig zijn om naar het expertisecentrum te komen. Met uw eigen neuroloog of verpleegkundige kunt u bespreken of dit voor u het geval is.

Het expertisecentrum is gespecialiseerd in:

  • Complexe diagnostiek van parkinson, bijvoorbeeld met betrekking tot vraagstukken rondom erfelijkheid, of bij zeldzame uitingen van parkinson
  • Begeleiding van jonge mensen met parkinson
  • Begeleiding van lastig te behandelen stoornissen bij het lopen
  • Ingewikkelde behandelingen waaronder hersenchirurgie (DBS) of een pomptherapie met parkinson medicijnen
  • Atypische parkinsonismen (onder andere MSA, PSP, Lewy body ziekte)

Het vergroten van kennis door wetenschappelijk onderzoek

Kennis is heel belangrijk om u goed te kunnen informeren, bijvoorbeeld over het beloop van de ziekte. Ook is kennis heel belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en u de beste behandelingen te kunnen geven. Daarom doet het expertisecentrum veel wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten van dit onderzoek ontstaan nieuwe kennis en nieuwe behandelingen. Via deze pagina kunt u zien welke onderzoeksprojecten op dit moment in het Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen worden uitgevoerd.

De specialisten

Thumbnail for Bas Bloem
Neuroloog
Radboudumc

Bas Bloem

Thumbnail for Jacqueline Deenen
Verpleegkundig Specialist
Radboudumc

Jacqueline Deenen

Thumbnail for Rianne Esselink
Neuroloog
Radboudumc

Rianne Esselink

Thumbnail for Anke Elbers
Parkinson Verpleegkundige
Radboudumc

Anke Elbers

Thumbnail for Hendriette Fasen
Parkinson Verpleegkundige
Radboudumc

Hendriette Fasen

Thumbnail for Chynthia Geutjes
Parkinson Verpleegkundige
Radboudumc

Chynthia Geutjes

Thumbnail for Rick Helmich
Neuroloog
Radboudumc

Rick Helmich

Thumbnail for Myriam Koster
Parkinson Verpleegkundige
Radboudumc

Myriam Koster

Thumbnail for Bart Post
Neuroloog
Radboudumc

Bart Post

Thumbnail for Peter Praamstra
Neuroloog
Radboudumc

Peter Praamstra

Thumbnail for Berna Rood
Parkinson Verpleegkundige
Radboudumc

Berna Rood

Thumbnail for Bart van de Warrenburg
Neuroloog
Radboudumc

Bart van de Warrenburg

Thumbnail for Dieuwke Boon-den Haan
Neuroloog
Radboudumc

Dieuwke Boon-den Haan

Thumbnail for Milan Beckers
Neuroloog
Radboudumc

Milan Beckers

Het continu verbeteren van zorg in de regio

Een derde kerntaak van het expertisecentrum is het ondersteunen van alle zorgverleners in de regio om de best mogelijke zorg te leveren aan mensen met parkinson en hun naasten.  Het expertisecentrum doet dit door het geven van scholingen en trainingen van collega’s in de Zorg voor Parkinson regio. Daarnaast zijn wij makkelijk bereikbaar voor onze collega’s in de regio om op afstand met ze mee te denken. Vragen over de beste behandeling kunnen door uw zorgverleners eenvoudig met ons besproken worden. Als het gaat om ingewikkelde behandelingen (apomorfine, intraduodenale levodopa gel therapie, DBS) overleggen de artsen in de omgeving met elkaar. Samen besluiten we met u wat de beste behandeling voor u is. Ook elke nieuwe diagnose parkinson wordt in een team besproken.

Naast het ondersteunen van zorgverleners in onze regio, ondersteunen we ook mensen met parkinson en hun naasten. Dit doen we door het organiseren van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. We organiseren 3 keer per jaar een informatiebijeenkomst voor mensen in de Zorg voor Parkinson regio. Verder maken we, samen met de Parkinson Vereniging, informatiemateriaal en online ‘scholingen’ voor mensen met parkinson en hun familie en vrienden.